พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ นำกำลังพลร่วมกับ รร.ศาลาฟี

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ 291300 ธ.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ นำกำลังพลร่วมกับ รร.ศาลาฟี ร่วมกิจกรรมละหมาดและดุอาร์ขอพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2560 ณ มัสยิดศาลาฟี ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จว.ปน.

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม