พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

นพค.44 สนภ.4 นทพ./ศบภ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดรถขุดตักเอนกประสงค์ jcb 1 คัน พร้อมกำลังพล 5 นาย

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

วันที่ 21 ธ.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ./ศบภ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดรถขุดตักเอนกประสงค์ jcb 1 คัน พร้อมกำลังพล 5 นาย สนับสนุน กอ.รมน.ภาค 4 สน.ในโครงการขุดลอกคูคลองเพื่อประชาชนเร่งระบายน้ำย่านตลาดการค้าและชุมชนในพื้นที่ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จว.ปน.

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม