พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณ ถนนเพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ 191345 ธ.ค.59 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ได้เข้าช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุบัติเหตุบริเวณ ถนนเพชรเกษม ต.ป่าบอน อ.ป่าบอน จ.พัทลุง ขณะที่เจ้าหน้าที่เดินทางกลับจากการประชุมรับฟังผลการตรวจของ จเร ทหาร ณ สนภ.4 นทพ. อ.ป่าบอน จ.พัทลุง

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม