พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

รื้อถอนซากอาคารเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ ๑๘๑๑๐๐ ต.ค.57 นพค.๔๔ฯ จัดรถขุดตัก ๒ คัน รยบ.เทท้าย ๔ คันพร้อมกำลังพลทำการรื้อถอนซากอาคารเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง ณ โรงเรียนบ้านน้ำดำ ต.น้ำดำ และโรงเรียนบ้านปากู ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

 

 

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม