พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

ร่วมพิธีปิดโครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ ๑๐๑๑๐๐ ก.ย.๕๗ นพค.๔๔ฯ จัดผู้แทนร่วมเป็นเกียรติพิธีปิดโครงการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด คืนความสุขให้คนไทย ประจำปี ๕๗ อ.ทุ่งยางแดง โดยมี นายวิทยา พานิชพงษ์ ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน ณ ศูนย์ฟื้นฟูและฝึกอาชีพตามันอูบาฮัน ทุ่งยางแดง ม.๑ ต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

    

 

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม