พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

ร่วมบริจาคโลหิต

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ ๙ ก.ย.๕๗ นพค.๔๔ จัดกำลังพล ๒๓ นาย ร่วมกับราชการและราษฏรในพื้นที่ ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่      สนง.เหล่ากาชาด จ.ปัตตานี ณ หอประชุม อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

 

 

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม