พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ ๐๘๑๐๐๐ ก.ย.๕๗ นพค.๔๔ฯ ร่วมกับส่วนราชการออกหน่วยบริการตามโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ โดยหน่วยสนับสนุนพันธุ์ ๓,๐๐๐ ตัว มอบให้กับราษฎรและปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ และร่วมทำบุญถวายภัตตราหารเพลแด่พระสงฆ์ ๓ รูป โดยมี นายเศวต เพ็ชรนุ้ย นอภ.ทุ่งยางแดง เป็นประธาน ณ ชุมชนไทยพุทธ บ.โต้ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

     

  

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม