พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

ธงน้ำเงินสินค้าราคาประหยัด

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ ๓ ก.ย.๕๗ นพค.๔๔ฯ เป็นตัวแทน สนภ.๔ ฯ จัดสินค้าเพื่อจำหน่ายในโครงการ “ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัด ของ บก.ทท.” โดยนำสินค้ามีราคาถูกและเป็นที่นิยมในจังหวัดปัตตานี จำหน่ายให้กับกำลังบล บก.ทท. และราษฎร ณ บก.ทท. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม.

    

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม