พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

แจกจ่ายน้ำ ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

    เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๕๓ พ.อ.เดชา  พันธมิตร ผบ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จัดชุด ศบภ.นพค.๔๔ สนภ.๔ นทพ. จำนวน ๕ นาย พร้อมยานพาหนะ รถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน แจกจ่ายน้ำ ให้กับราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ต.ปะกาฮะรัง อ.เมือง จ.ปัตตานี

  

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม