เบิกฟ้าใหม่ชายแดนใต้ ด้วยหัวใจนักรบสีน้ำเงิน

นักรบสีน้ำเงิน
          นักรบ...ความหมายที่เข้าใจกันโดยทั่วไปคือ ผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะศัตรู ทหารก็คือนักรบ ผู้พร้อมจะสละเลือดเนื้อและชีวิตเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติ และ ราชบัลลังก์ให้ปลอดภัยจากการรุกรานของอริราชศัตรู จากกรุงสุโขทัย...กรุงศรีอยุธยา...กรุงธนบุรี...มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นเวลายาวนาน ที่ทหารได้พิสูจน์ตัวเองให้พี่น้องร่วมชาติร่วมแผ่นดิน เห็นประจักษ์ชัด ถึงความเข้มแข็ง แกร่งกร้าว ห้าวหาญ ไม่หวาดหวั่นต่อศัตรูหรือภัยใดๆ นั่นหมายถึง นักรบ ที่เสียสละทุกอย่างในชีวิต ควงอาวุธเข้าห้ำหั่นต่อตีกับเหล่าศัตรู จนพลีชีพคาสนามรบ...แต่บนแผ่นดินนี้ ก็ยังมีนักรบอีกประเภทหนึ่ง ที่ไม่เคยย่อท้อต่ออุปสรรคและผองภัยด้วยจิตใจที่บ่มเพาะมาเยี่ยงทหาร เพียงแต่นักรบเหล่านี้ ปราศจากอาวุธในมือมีเพียงหัวใจที่มุ่งมั่น...จะขจัดมวลทุกข์และสร้างสุข ให้แก่พี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดิน...เขาเหล่านั้น...คือ......นักรบสีน้ำเงิน
          นักรบสีน้ำเงิน...ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๐๕ เมื่อฯพณฯ นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้จัดตั้ง กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ กรป.กลางขึ้น เพื่อขจัดความยากจนและขาดแคลนในหมู่พี่น้องประชาชน ในท้องถิ่นทุรกันดาร อันถือเป็นจุดอ่อนที่อีกฝ่ายหนึ่งมุ่งโจมตีเพื่อเผยแพร่ลัทธิการปกครองอันเป็นภัยต่อแผ่นดินไทย...จากวันนั้น...ถึงวันนี้...กว่า ๔๐ ปี ที่เหล่าผู้คนเหล่านี้ในชุดปฏิบัติงานสีน้ำเงิน ประดับตราเครื่องหมายประจำหน่วย ณ อกเบื้องซ้าย มองเห็นคำพัฒนาชาติไทยเด่นชัด ได้มุ่งหน้าสู่ทุกตารางนิ้วของแผ่นดินไทยที่รอคอยความช่วยเหลือ...รอคอยวันที่ ชีวิตจะดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น...ด้วยความรู้ ความสามารถที่ถูกบ่มเพาะมาเนิ่นนาน...ด้วยเครื่องจักรกลที่เพียบพร้อม...จนเป็นที่ยอมรับกันในหมู่พี่น้องประชาชน...ว่าคราใดที่ได้เห็นหน้าผู้คนเหล่านี้...นั่นหมายถึง...ความทุกข์จะถูกขจัดไป...เปิดทางให้ความสุขเข้ามาแทนที่...ด้วยการทำงานอย่างเอาจริงเอาจัง ของคนเหล่านั้น...
          สีน้ำเงิน อันเป็นสีเครื่องแต่งกายที่คุ้นตานั้น เป็นตำนานที่ติดตรึงอยู่ในความทรงจำ...จากกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติหรือกรป.กลาง ในอดีต...มาสู่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. ในปัจจุบัน...แม้ว่ากาลเวลาจะเปลี่ยนไป...สภาพสังคมจะเปลี่ยนผัน...แต่ทุกชีวิตที่มีสิทธิแต่งชุดปฏิบัติงานนี้ จะรำลึกเสมอว่า...สีน้ำเงิน คือสีแห่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทุกคนเทิดทูนไว้เหนือเกล้า และพร้อมเสมอ ที่จะสละแม้ชีวิตเพื่อปกป้อง  สีน้ำเงิน เปรียบเสมือนแนวพระราชดำริทุกประการแห่งองค์กษัตริย์นักพัฒนา ที่ทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง เป็นเสมือนดวงประทีปส่องสว่างบนวิถีแห่งการพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขแห่งพี่น้องประชาชน สีน้ำเงินแทนความเข้มแข็งอดทนมานะบากบั่นโดยปราศจากความย่อท้อและมิอาจมีมลทินใดมาแปดเปื้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่ กรป.กลาง ถือกำเนิดขึ้นนั้นความขัดแย้งทางความคิดที่รุนแรงขึ้นเป็นลำดับนำมาซึ่งการจับอาวุธเข้าปะทะ ฉะนั้นการเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงภัยจึงจำเป็นต้องอยู่ในรูปลักษณ์ที่ไม่สร้างความแปลกอยก ไม่ถูกนำไปเป็นเงื่อนไขสร้างความแตกแยกระหว่างทหารกับประชาชนและต้องเหมาะสม สำหรับคนที่ทำงานหนักท่ามกลางเปลวแดดสายฝนบนยอดดอยหรือแม้แต่ในหุบผา
 
ดังนั้น...สีน้ำเงิน จึงถูกเลือกโดยผู้บังคับบัญชาในอดีตให้เป็นสีของชุดปฏิบัติงานในพื้นที่ของทุกชีวิตใน กรป.กลาง อันเป็นต้นกำเนิด “ชุดพัฒนา”ที่ทุกคนสวมใส่ปฏิบัติงานตลอดมา...และเป็นเสมือนตำนานของนักรบสีน้ำเงิน...แห่งหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา...ในวันนี้มหามงคลแห่งสีประจำประจำสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้ปกป้องคุ้มครองทุกชีวิตที่สวมใส่มาจนทุกวันนี้...วันที่ภัยจากต่างลัทธิสูญสิ้นไปแล้ว...แต่ภัยที่คุกคามพี้น้องประชาชนมายาวนานยังคงมีอยู่นั่นก็คือ...ความยากจน...สมทบด้วยอีกมหันตภัยหนึ่งที่กำลังกางกรงเล็บคมจ้องที่จะทำลายทุกคน ที่พลาดพลั้งตกเป็นเหยื่อ...นั่นคือ...ยาเสพติด...ด้วยวิสัยแห่งเรา นักรบสีน้ำเงิน ที่อดทนได้ต่อทุกสิ่ง...เว้นการนิ่งดูดายต่อความทุกข์ความเดือดร้อน ของพี่น้องประชาชนร่วมชาติเท่านั้น...ที่ไม่เคยทนได้...นักรบสีน้ำเงิน...ในวันนี้ จึงยังคงมีภาระหน้าที่ที่จะต้องฟันฝ่าไปสู่ความสำเร็จให้จงได้...ด้วยการต่อสู้เพื่อให้พี่น้องประชาชนพ้นจากความยากจน....ด้วยการเผชิญหน้ากับภัยยาเสพติดทุกรูปแบบ และเอาชนะให้ได้อย่างเด็ดขาด เพื่อความสุขสงบร่มเย็น ของทุกชีวิตบนแผ่นดินนี้ กาลเวลาที่เปลี่ยนไป...ล้วนเป็นธรรมดาโลก...นักรบสีน้ำเงิน ที่จากไป ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คน...นักรบสีน้ำเงิน ที่ยังอยู่จะยังคงต่อสู้ด้วยหัวใจเดียวกัน
 
หัวใจที่มุ่งมั่นเหมือนวันก่อน จะลบภาพทุกข์ร้อนบนแหล่งหล้า
จะลบความเจ็บช้ำ...คราบน้ำตา

ให้สิ้นจากใบหน้าประชาไทย

จะยังคงสละได้แม้ชีวิตและเลือดเนื้อ เพื่อความมั่นคงแห่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์...
และเพื่อความพออยู่พอกิน ของคนไทยทั้งแผ่นดิน..เพราะเรา..คือ...นักรบสีน้ำเงิน
 
ข้อมูลจาก http://web.schg.mi.th