พล.ต.อนุสรรค์ คุ้มอักษร

ผอ.สนภ.4 นทพ.

จำนวนผู้เข้าชม

งานวันเด็ก อบต.ตรัง

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม

เมื่อ ๑๙ ม.ค.๕๖ พ.ท.ศุภชัย เกษนา นยข.นพค.๔๔ ผู้แทน ผบ.นพค.๔๔ ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ อบต.ตรังซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมายเพื่อให้ความรู้และของขวัญแก่เด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยมี นายสมมุติ เบญจลักษณ์ สส.จังหวัดปัตตานีเป็นประธาน ณ อบต.ตรัง อ.มายอ จ.ปัตตานี

  

 

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-สรุปผลงาน

งานสังคมสงเคราะห์และอื่น ๆ-กิจกรรม