Mobile Development Unit 44

ภารกิจ/กิจกรรม/โครงการ

ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล

News image

เมื่อ 191230 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาล และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในโอกาสเดินทางมาติดตามงานโครงการสานฝันการกีฬา สู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ รร.ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

โครงการธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท

News image

มื่อ 10 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. เป็นตัวแทน สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลนำสินค้าที่มีชื่อเสียงในพื้นที่เช่นสะตอ ผักกูด ผักเหรียงฯ ร่วมจำหน่ายโครงการ "ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท." ประจำเดือน ม.ค.61 ณ อาคารอเนกประสงค์ บก.ทท. โอกาสนี้ ผบ.ทสส. ,ผบ.นทพ. ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าด้วย

มอบของขวัญรางวัลวันเด็กให้แก่ส่วนราชการ

News image

เมื่อ 8 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. มอบของขวัญรางวัลแก่ส่วนราชการ โรงเรียนเพื่อนำไปมอบให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ได้แก่ อ.ทุ่งยางแดง ,อบต.ตะโละแมะนา อ.ทุ่งยางแดง และศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ปัตตานี  

มอบของขวัญแก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

News image

เมื่อ 4 ม.ค.61 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมเป็นเกียรติ และมอบของขวัญแก่นักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ รร.ชุมชนบ้านปาแดปาลัส และ รร.บ.เขาดิน ต.ปากู อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

ข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียน

News image

เมื่อ 4 ม.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดรถขุดตัก 1 คัน ,รถพ่วงชานต่ำ 1 คัน, และ รยบ.เทท้าย 10 ล้อ 1 คัน เข้าดำเนินการรื้อถอนอาคารเรียน ขนย้ายเศษวัสดุ และปรับพื้นที่ ณ รร.บ้านโต๊ะชูด ต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

เปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ 7 วันอันตราย

News image

เมื่อ 28 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลหน่วยร่วมกับ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอทุ่งยางแดง, รพ.ทุ่งยางแดง สภ.ท่งยางแดง, กรม ทพ.44 และผู้นำหมู่บ้าน ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในเทศกาลปีใหม่ (7 วันอันตราย ตั้งแต่วันที่ 28 ธ.ค.60 - 3 ม.ค.61) ประจำปี 2561 ณ บริเวณ ชคต.พิเทน อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี โดยมี ...

ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการพัฒนาวัด ณ สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง

News image

เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.60 เวลา บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี ,ส่วนราชการ และชาวพุทธในพื้นที่ เป็นเจ้าภาพ ถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อหารายได้ในการพัฒนาวัด ณ สำนักสงฆ์ทุ่งยางแดง อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

แจกจ่ายพันธุ์ปลาในโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เฉลิมพระ

News image

เมื่อ 21 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. แจกจ่ายพันธุ์ปลาแก่ รร.นาบอน อ.นาบอน ปล่อยแหล่งน้ำสาธารณะ 1 แห่ง และเกษตรกร 6 ราย มีพันธุ์ปลาทั้งสิ้น 190,000 ตัว ดังนี้ ปลานิล 50,000 ตัว ปลานิลแดง 50,000 ตัว ปลาตะเพียน 30,000 ตัว ปลาไน 30,000 ตัวและปลายี่สก 30,000 ตัว ในโครงการกองทัพไทยร่วมใจปล่อยพันธุ์ปลา 5 ปี 42 ล้านตัว เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพร...

จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน ธ.ค.๖๐ ให้แก่กำลังพล

News image

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่าประจำเดือน ธ.ค.๖๐ ให้แก่กำลังพล เพื่อให้เกิดความชำนาญ เสริมสร้างบุคลิกภาพท่าทางความเป็นทหาร และถูกต้องตามระเบียบ ตามคู่มือการฝึก/แบบฝึกพระราชทาน ณ สนามหน้า บก.นพค.44 สนภ.4 นทพ. และในโอกาสเดียวกันได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ เพื่อเป็นการป้องกันการเข้าไ...

จัดกำลังพลร่วมกันพัฒนา เพื่อเตรียมจัดงานแข่งเรือ และกิจกรรมมหัศจรรย์ทะเลน้ำจืด อ

News image

เมื่อ 12 ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพล ร่วมกับส่วนราชการ หน่วยทหาร และประชาชนในพื้นที่ แต่งกายชุดจิตอาสา ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด ตัดหญ้า ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณทะเลสาบน้ำจืด พรุน้ำดำ ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี เพื่อเตรียมจัดงานแข่งเรือ และกิจกรรมมหัศจรรย์ทะเลน้ำจืด อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี ใน 14 ธ.ค.60 นี้

จัดกำลังพลและรถประปาสนามเคลื่อนที่ผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาร่วมงาน โครงการ

News image

เมื่อ 15ธ.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. จัดกำลังพลและรถประปาสนามเคลื่อนที่ผลิตน้ำดื่มแจกจ่ายแก่ราษฎรที่มาร่วมงาน โครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่ผู้มาร่วมงานและมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย โดยมีนายพงศ์เทพ ไข่มุกต์ รอง ผวจ.ปัตตานี เป็นประธาน ณ ลานหน้าที่ว่าการ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

พิธีทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560

News image

เมื่อ 4 ธ.ค.60 บก.ทท. (นทพ.) โดย ผบ.นพค.44 สนภ.4 นทพ. พร้อมกำลังพล และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตรหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ นพค.44 สนภ.4 นทพ. อ.ทุ...

เมื่อ 191700 มิ.ย.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.ให้การสนับสนุนรถตักบรรทุ

News image

เมื่อ 191700 มิ.ย.60  บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ.ให้การสนับสนุนรถตักบรรทุกพร้อมกำลังพลในการเก็บกู้ซากรถยนต์กระบะของทางราชการ ร้อย ร.15324  ฉก.ปัตตานี 25 ที่ผกร.ได้ทำการลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณถนนลูกรังเส้นทางพึชะมา บ.พุชะมา ม.3 ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จ.ปัตตานี

นพค.44 สนภ.4 นทพ. เป็นผู้แทน สนภ.4 นทพ. จัดสินค้าที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ เช่นสะ

News image

เมื่อ 11 ม.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) โดย นพค.44 สนภ.4 นทพ. เป็นผู้แทน สนภ.4 นทพ. จัดสินค้าที่มีชื่อเสียงในพื้นที่ เช่นสะตอ กล้วยเล็บมือนาง รวมจำหน่ายโครงการ" ธงน้ำเงินจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดของ บก.ทท." ประจำเดือน ม.ค.60 ณ อาคารเอนกประสงค์ บก.ทท.กทม.

จัดรถขุดตัดอเนกประสงค์ JCB 1 คัน พร้อมกำลังพลเข้าช่วยเหลือรถเก็บขยะของ อบต.น้ำด

News image

เมื่อ 9 ม.ค.60 บก.ทท.(นทพ.) จัดรถขุดตัดอเนกประสงค์ JCB 1 คัน พร้อมกำลังพลเข้าช่วยเหลือรถเก็บขยะของ อบต.น้ำดำ ที่ติดหล่มขณะเข้าไปเก็บขยะ ณ ศูนย์อาชีพ วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี ต.น้ำดำ อ.ทุ่งยางแดง จว.ปน.

-
+
5